Cara mengerjakan sholat lengkap gambar gerakannya

Seperti telah diulas pada penjelasan sholat sebelumnya bahwa sholat ada rukunnya, mulai dari niat sampai salam terakhir. Bagi yang sedang belajar sholat, agar lebih jelas kami akan menyampaikan cara-cara mengerjakan sholat lengkap baik bacaan maupun gambar gerakannya. Selengkapnya silahkan ikuti penjelasannya di bawah ini.

1. Berdiri tegak menghadap kiblat seraya niat mengerjakan shalat, adapun niatnya menurut shalat yang akan dikerjakan. Misalnya shalat zhuhur, ashar, magrib dan sebagianya. Niat sholat adalah dalam hati dan untuk memudahkan dapat pula kita pelajari seperti yang terlampir dalam artikel cara melakukan shalat ini. Niat shalat zhuhur empat rakaat, jika menjadi ma'mum ditambah (Ma'muman) dan jika menjadi imam ditambah (imamam).


Adapun lafal niat masing-masing shalat 5 waktu dalam versi Indonesia sebagai berikut:
a. Lafazh niat shalat dhuhur
"Ushalli fardhazh shuhri arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'aalaa"
Artinya: Saya sholat dhuhur empat raka'at menghadap ke kiblat pada waktunya, karena Allah ta'aalaa.

b.  Lafazh niat shalat ashar (4 raka'at)
"Ushalli fardhal 'ashri arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'aalaa"
Artinya: aya shalat ashar empat raka'at menghadap ke kiblat pada waktunya karena Allah.

c. Lafazh niat shalat maghrib (3 raka'at)
"Ushalli fardhal maghribi isalatsa raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'aalaa"
Artinya: Saya shalat Maghrib tiga raka'at menghadap kiblat pada waktunya karena Allah.

d. Lafazh niat shalat isyak (4 raka'at)
"Ushalli fardhal 'isyai arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'aalaa"
Artinya: Saya shalat isyak empat raka'at menghadap kiblat pada waktunya karena Allah.

e. Lafazh niat shalat shubuh (2 raka'at)
"Ushalli fardhas shubhi raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'aalaa"
Artinya: Saya sholat shubuh dua raka'at menghadap kiblat pada waktunya karena Allah.

Tata cara mengerjakan sholat lima waktu/shalat wajib

Sebagai contoh sholat Dhuhur yang dikerjakan 4 raka'at
1. Raka'at pertama: berdiri tegak dengan menghadap kiblat beserta 1 niat dalam hati.
2. Kemudian mengangkat kedua tangan ibu jari diletakkan pada daun telinga, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat (ka'bah). Seraya membaca"Allahu Akbar".
3. Setelah membaca takbir, lantas tangan diletakkan di dada sebelah bawah, di atas pusat perut, tangan kanan di atas tangan kiri, dengan sedekap. Lihat gambar di bawah ini!

Adapun bacaan lafazh do'a iftitah adalah sebagai berikut:
"Allahu Akbar kabiiraw walhamdu lillahi katsiiraw wasubhaanallahhi bukrataw wa'a shiila. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatthoros samaa wati wal ardho haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin. Inna sholaatii wanusukii wamah yaaya wamamaatii lillaahi rabbil 'aalamina Laa syariikalahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiina"

Artinya: Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, puji yang banyak dan Maha Suic Allah pada pagi dan petang. Sesungguhnya aku menghadap mukaku pada dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan kecondongan hati serta menyerah dan tidaklah aku dari golongan orang-orang musjrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku bagi Allah seru sekalian alam tidak ada sekutu baginya, demikian itulah aku diperintahkan dan akupun termasuk kaum muslimin.

Atau membaca do'a iftitah lainnya seperti di bawah ini:
"Allahumma baa'id bainii wa baina khathaayaya. Kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allaahumma naqqinii min khathaaya kamaa yunaqqatstsaubul abyadlu minaddanas. Allahumma-ghsil khathaayaaya bil maa-iwatstalji wal baradi.

Artinya: Wahai Tuhan bersihkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaiman engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, wahai Tuhan bersihkanlah aku dari dosa seperti Engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wahai Tuhan basuhlah kesalahanku dengan air salju dan embun.

4. Kemudian membaca Ta'awwudz dan Surat Al Fatihah. Adapun bacaan surat Al fatihah lafazhnya sebagai berikut:
Untuk versi Indonesianya sebagai berikut:
 1. "Bismillahirrahmanirrahim"
 2. Alhamdulillahi rabbil alamin,
 3. Arrahmaanirrahiim
 4. Maaliki yaumiddiin,
 5. Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin,
 6. Ihdinashirratal mustaqim,
 7. shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin.
Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Murah dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang menguasai pada hari pembalasan, hanya pada engkau wahai Tuhan kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kabulkanlah wahai Tuhan permohonan kami.
5. Kemudian membaca salah satu Surat (ayat Al quran) misalnya Surat Al ikhlas. Lafazhnya seperti di bawah ini:

Dalam versi Indonesia seperti di bawah ini:
 1. Bismilaahir rahmaanir rahim
 2. Qul huwa allaahu akhad
 3. Allaahu shamad.
 4. Lam yalid walam yuulad.
 5. walam yakunlahu kufuwan akhad.
Artinya:
 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
6. Selanjutnya membaca"Allahu Akbar", seraya rukuk. Sebelum rukuk diharapkan (sunat) mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihrom (takbir pertama) terus membungkuk rukuk (lihat gambar dan perhatikan kedua telapak tangan) sambil membaca: "Subhaana rabbiyal 'adhiimi wabi hamdih" (dibaca 3x)

Artinya: Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dengan puji-pujinya.

7. Kemudian I'tidal. I'tidal ialah kedua tangan diangkat ke atas seraya berdiri tegak, setelah itu tangan dilepaskan lurus ke bawah dengan dibarengi membaca:
"Sami A'llahu liman hamidah.Robbana lakal hamdu, milussamawaatiwamilul'ardi wamilumaasy'taminsyai'in ba'du.

Artinya: Hau Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki pada sesudahnya"

8. Selanjutnya membaca: Allahu Akbar berbarengan melakukan syujud (sujud pertama), di waktu sujud membaca: "Subhaana rabbiyal a'laawabihamdih" (dibaca 3x)

Artinya: Maha Suci Tuhanku yang Maha tinggi dan dengan puji-puji tetap bagi Tuhan.

9. Kemudian duduk dengan dibarengi membaca "Allahu Akbar". Di waktu duduk antara dua sujud membaca: "Robbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu'annii"

Artinya: Wahai Tuhan ampunilah kepadaku dan kasihanilah aku dan cukupilah kekuranganku, dan angkatlah aku, dan berilah rizki, dan tunjukkanlah aku, dan sehatkanlah aku, dan ampunilah aku.

10. Kemudian sujud lagi (sujud yang kedua) dengan membaca "Allahu Akbar" serta membaca sebagaimana dalam sujud pertama (no. 8). Sampai kepada sujud yang kedua ini dinamakan satu raka'at (rakaat pertama). Kemudian disambung melakukan raka'at yang kedua. Begitulah seterusnya.

11. Kemudian membaca "Allahu Akbar" berbarengan dengan melakukan syujud (sujud kedua), membaca: "Subhaana rabbiyal a'laawabihamdih" (dibaca 3x).

Duduk tasyahud/Tasyahud Awal

Pada rakaat kedua, jika shalat kita tiga atau empat raka'at, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk tasyahud awal. Dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki sambil membaca tahiyat awal, yaitu sebagai berikut:

"Attahiyyaatul mubaarakaatush shalawatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibadadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammad.

Artinya: Segala kehormatan, keberkahan, kabahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam, rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, salam (keselamatan). Semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang sholeh, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW.

Tasyahud akhir/Tahyat akhir

Bacaan tahyat akhir seperti pada tahyat awal, hanya menambah bacaan shalawat pada warga Nabi SAW, adapun lafazh lengkapnya sebagai berikut: "Wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad"

Artinya: Ya Allah limpahkanlah rahmat atas keluarga Muhammad

Ditambah lagi bacaan shalawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya, lafazhnya sebagai berikut:

"Kamaa shallaita 'alaa sayyidinaaibraahiima wa'alaa aali sayyidinaibraahiim, wa baarik 'alaa sayyidinaa Muhammad wa'alaa aali sayyidina Muhammad kamaa baarakta 'alaa sayyidinaibraahiimawa'alaa aali sayyidinaaibraahiim filaalamiina innaka hamiidummajiid.

Artinya: Sebagaimana Engkau pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya dan limpahkan berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan Maha Mulia.

Selain membaca di atas, maka membaca lafazh:
"Allaahumma innii a'uudzu bika min'adzaa bijahanna ma wamin 'adzaabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wamin syarii fitnatil masii hid dajjal"

Artinya: Wahai Tuhan sesungguhnya aku minta perlindungan kepada-Mu dari siksaan Neraka jahanam. Dan dari siksa kubur dan dari fitnah diwaktu hidup dan mati dan minta perlindungan dari buruknya fitnahnya dajjal yang mengembara.
Perhatikan posisi duduk tahyat akhir di bawah ini, terutama pada kedua telapak kaki, perhatikan dengan seksama perbedaannya dengan posisi tahyat awal.

Salam

Setelah selesai tahyat akhir kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kirir dibarengi mengucapkan: "Assalaamu alaikum warohmatullah". Artinya : Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian.

CATATAN
 • Waktu membaca salam yang pertama, muka kita menengok ke kanan dan waktu membaca salam yang kedua kita menengok ke kiri.
 • Dengan salam ini maka selesailah shalat kita.

Do'a Qunut

Apabila kita mengerjakan shalat fardlu shubuh (dua rakaat) maka pada rakaat yang kedua pada waktu i'tidal berdiri tegak dari ruku' setelah membaca : "Rabbana lakal hamdu....", lalu membaca doa qunut, lafazhnya sebagai berikut:

"Allaahummahdinii fiiman haadaiit. Wa'aafinii fiiman 'aafaiit. Watawallanii fiiman tawallaait. Wabaarikli fiimaa a'toiit waqinii birahmatika syarromaa qadhaiit fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaiik wainnahuu laa yadzillu man waalaiit walaa yaiz zuman 'aadaiit tabaarakta rabbanaa wata 'aalaiit falakal hamdu 'alaamaa qodhoiit. Astaghfiruka wa'atuubu ilaiik. Wasshollolloohu 'alaa sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa'alaa aalihii washahbihii wasallam"

Artinya: Wahai Tuhan tunjukkanlah kepadaku sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk, dan sehatkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sehatkan. Kasihanilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau kasihani. Berkahilah aku sebagaimana Engkau telah memberkahi kepada hamba-hamba-Mu. Hindarkanlah aku dari takdir yang tidak baik maka sesungguhnya Engkaulah yang menentukan bukanlah yang ditentukan, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau beri kekuasaan dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi, Maha berkah dan Maha Tinggi Engkau ya Allah. Maka segala puji bagi-Mu atas apa yang telah engkau turunkan, aku minta ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepadanya.

Demikian petunjuk cara mengerjakan sholat lengkap gambar gerakannya, semoga blog 114 Surat Alquran ini sedikit banyak membantu anda dalam belajar sholat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin ada juga sedikit perbedaan bacaan.
Advertisement
Cara mengerjakan sholat lengkap gambar gerakannya