Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam

Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam - Sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan tentang perkembangan kebudayaan Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sejarah kebudayaan Islamlah yang menggambarkan tentang maju mundurnya kebudayaan Islam pada setiap masa dan pada tiap bangsa yang beragama Islam.

Dari sejarah kebudayaan Islam itulah dapat diketahui pasang surutnya perkembangan kebudayaan Islam. Mengingat hal itu, sejarah kebudayaan Islam penting sekali untuk dipelajari.

Pada dasarnya, faedah guna dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah sebagai berikut:
  1. Untuk mengetahui dan menyelidiki sampai di mana kemajuan yang telah diperoleh umat Islam dalam lapangan kebudayaan.
  2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebudayaan Islam di berbagai negara.
  3. Untuk menggali dan meninjau kembali apa faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam dalam lapangan kebudayaan. Sebaliknya untuk menggali apa yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam.
  4. Untuk menjadi cermin perbandingan buat masa depan bagaimana jalan kemunduran atau kemajuan umat Islam di sektor kebudayaan itu.
  5. Untuk mengetahui dan memperbandingkan antara kebudayaan yang dijiwai oleh Islam dengan  kebudayaan yang lepas dari jiwa ajaran Islam.
  6. Untuk mengetahui sumbangan-sumbangan Islam atau sumbangan-sumbangan umat Islam dalam segala lapangan kebudayaan bagi umat manusia di dunia.

Demikianlah tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Walaupun tujuan-tujuannya yang lain masih ada, tetapi dengan menyebutkan keenam tuhttp://www.pendidikan-islam.com/2017/01/tujuan-kebudayaan-islam.htmljuan utama tersebut maka tujuan-tujuan yang lainnya sudah tercakup di dalamnya.
Advertisement
Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam