Surat Adh Dhuhaa 11 Ayat Lengkap Artinya

1. waaldhdhuhaa
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,

2. waallayli idzaa sajaa
dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),

3. maa wadda’aka rabbuka wamaa qalaa
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.

4. walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa
Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

5. walasawfa yu’thiika rabbuka fatardaa
Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.

6. alam yajidka yatiiman faaawaa
Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

7. wawajadaka daallan fahadaa
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.

8. wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

9. fa-ammaa alyatiima falaa taqhar
Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.

10. wa-ammaa alssaa-ila falaa tanhar
Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

11. wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits
Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.
Advertisement
Surat Adh Dhuhaa 11 Ayat Lengkap Artinya