Surat Al ‘Alaq 19 Ayat Lengkap Artinya

1. iqra/ bi-ismi rabbika alladzii khalaqa
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

2. khalaqa al-insaana min ‘alaqin
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. iqra/ warabbuka al-akramu
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

4. alladzii ‘allama bialqalami
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

5. ‘allama al-insaana maa lam ya’lam
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

6. kallaa inna al-insaana layathghaa
Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

7. an raaahu istaghnaa
karena dia melihat dirinya serba cukup.

8. inna ilaa rabbika alrruj’aa
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

9. ara-ayta alladzii yanhaa
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

10. ‘abdan idzaa shallaa
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,

11. ara-ayta in kaana ‘alaa alhudaa
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,

12. aw amara bialttaqwaa
atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

13. ara-ayta in kadzdzaba watawallaa
Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?

14. alam ya’lam bi-anna allaaha yaraa
Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

15. kallaa la-in lam yantahi lanasfa’an bialnnaasiyati
Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

16. naasiyatin kaadzibatin khaathi-atin
(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

17. falyad’u naadiyahu
Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

18. sanad’u alzzabaaniyata
kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

19. kallaa laa tuthi’hu wausjud waiqtarib
sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).
Advertisement
Surat Al ‘Alaq 19 Ayat Lengkap Artinya