Surat Al Humazah 9 Ayat Lengkap Artinya

Di bawah ini adalah Surat Al Humazah 9 Ayat Lengkap Artinya dalam bahasa Indonesia

1. waylun likulli humazatin lumazatin
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

2. alladzii jama’a maalan wa’addadahu
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,

3. yahsabu anna maalahu akhladahu
dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,

4. kallaa layunbadzanna fii alhuthamati
sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

5. wamaa adraaka maa alhuthamatu
Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

6. naaru allaahi almuuqadatu
(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,

7. allatii taththhali’u ‘alaa al-af-idati
yang (membakar) sampai ke hati.

8. lnnahaa ‘alayhim mu/shadatun
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,

9. fii ‘amadin mumaddadatin
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Advertisement
Surat Al Humazah 9 Ayat Lengkap Artinya