Surat Al Ikhlash 4 Ayat Lengkap Artinya

Di bawah ini Surat Al Ikhlash 4 Ayat Lengkap Artinya dalam Bahasa Indonesia.

1. qul huwa allaahu ahadun
Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

2. allaahu alshshamadu
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3. lam yalid walam yuuladu
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

4. walam yakun lahuu kufuwan ahadun
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.
Advertisement
Surat Al Ikhlash 4 Ayat Lengkap Artinya