Surat Al Lail 21 Ayat Lengkap Artinya

1. waallayli idzaa yaghsyaa
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

2. waalnnahaari idzaa tajallaa
dan siang apabila terang benderang,

3. wamaa khalaqa aldzdzakara waal-untsaa
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,

4. inna sa’yakum lasyattaa
sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

5. fa-ammaa man a’thaa waittaqaa
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,

6. washaddaqa bialhusnaa
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),

7. fasanuyassiruhu lilyusraa
maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

8. wa-ammaa man bakhila waistaghnaa
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,

9. wakadzdzaba bialhusnaa
serta mendustakan pahala terbaik,

10. fasanuyassiruhu lil’usraa
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

11. wamaa yughnii ‘anhu maaluhu idzaa taraddaa
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

12. inna ‘alaynaa lalhudaa
Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,

13. wa-inna lanaa lal-aakhirata waal-uulaa
dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.

14. fa-andzartukum naaran talazhzhaa
Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.

15. laa yashlaahaa illaa al-asyqaa
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,

16. alladzii kadzdzaba watawallaa
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).

17. wasayujannabuhaa al-atqaa
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,

18. alladzii yu/tii maalahu yatazakkaa
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,

19. wamaa li-ahadin ‘indahu min ni’matin tujzaa
padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,

20. illaa ibtighaa-a wajhi rabbihi al-a’laa
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.

21. walasawfa yardaa
Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
Advertisement
Surat Al Lail 21 Ayat Lengkap Artinya